USD 31,38
EUR 34,05
ALTIN 2.100,98
BIST100 9.097
İHBAR hattı 0552 642 79 79

TARIM VE SAKARYA

Prof. Dr. Taki Demir

Prof. Dr. Taki Demir

14 Şubat 2022 | 10:58

Yaşanan bu Covid-19 pandemisi de bir kez daha gösterdi ki gıda temini için tarımsal üretim ve bunun sürdürülebilirliği her şartta ilk sırada yerini almaktadır. Tarımsal üretim ülkeler açısından ihmal edilemez ve ertelenemez bir önceliğe sahiptir. Bu yönü dikkate alındığında stratejik alanlardan biri olarak karşımızda durmaktadır. Zira tarımsal üretimin alternatifi yine tarımsal üretimdir.

Özellikle insanların gıda temininde sorun yaşama ihtimali bile panik havası oluşturmakta, beklenmeyen davranışlara yol açabilmektedir. Dolayısıyla var olan kaynaklarımızın en etkili şekilde değerlendirilmesi ve tarımsal üretimin aksatılmadan devam ettirilmesi hem üreticilerimiz hem de tüketiciler açısından kıymetlidir. Tarımsal üretimin sürdürülebilir olması üreticileri koruduğu gibi tüketicilerin de uygun koşullarda gıdaya erişimini sağlayarak korumaktadır.

O halde tarımla ilgili alanda faaliyet gösteren tüm paydaşların bir arada ve birlikte bu süreci yönetmesi herkesin faydasına olacaktır. Tek taraflı gayret ve çabalar istenen başarıyı elde etmekte yetersiz kalacaktır. Tarımsal üretim sürecinde yer alan başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm tarafların emek ve gayretleri için teşekkürlerimizi ifade edelim…

İlimiz Sakarya, coğrafi konumu, tarımsal arazi varlığı, ekolojisi ve insan kaynağı bakımından tarımsal üretimin merkezlerinden biridir. Tarımsal üretim açısından bakıldığında özellikle fındık, ayva, mısır ve dış mekân süs bitkileri üretiminde önemli bir yerde olduğu aşikârdır. Diğer taraftan gerek kanatlı üretiminde gerekse büyükbaş hayvan yetiştiriciliği bakımından oldukça yüksek bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu durum ilimize Ziraat Fakültesinin kurulması ile daha da önemli bir hale gelmiş oldu.

Kıymetli okurlar;

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında da üç bölüme daha öğrenci alarak eğitim-öğretim süreçlerini sürdürmektedir. Hâlihazırda lisans düzeyinde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma ve Peyzaj Mimarlığı olmak üzere dört bölümde eğitim-öğretim devam etmektedir. Diğer taraftan Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak açılmış olan Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı ve Tarla Bitkileri Anabilim Dalında da Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Fakültemiz bünyesinde on iki öğretim üyesi, iki öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi olmak üzere toplam 16 akademisyen görev yapmaktadır. Bilindiği gibi üniversite ve birimleri olan fakültelerin temel misyonları arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet öncelikli olarak yer almaktadır. Fakültemiz de bu misyonlar kapsamında eğitim-öğretimin yanı sıra ilimiz ve ülkemizin tarımsal üretimine katkı sağlayacak birçok proje çalışmasına başlamıştır. Bu çerçevede ileriki yazılarımızda zaman zaman projeler hakkında da bilgiler paylaşılacaktır.

Bizler bu satırlarda Sakarya ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin tarımsal yönünü ele almaya çalışacağız. Zaman zaman sizlerin soruları ve önerileri doğrultusunda belli konulara mercek tutarak katkı sağlamaya çalışacağız. Diğer taraftan tarım takvimi çerçevesinde periyodik olarak belli zamanlarda yapılması gereken uygulamalar konusunda teknik açıdan bilgilendirme yazıları kaleme almaya çalışacağız. İşte bu nedenle sizlerin sorularınız, önerileriniz, beklentileriniz bizlere yön verecek ve motivasyon kaynağı olacaktır.