USD 18,78
EUR 20,43
ALTIN 1.163,28
BIST100 5.192
İHBAR hattı 0552 642 79 79

Sabah kerahat vakti ne zaman?

Kerahat vakti sabah saatlerindeki bir zaman dilimine verilen addır. Üç ayların da başlamasıyla Müslüman alemi, ibadetlerini duayla yerine getirmek için gözlerini namaz saatlerine çevirdi. İslam dininde bazı vakitlerde, birtakım ibadetlerin yapılması yasaklandı.

Sabah kerahat vakti ne zaman?
23 Ocak 2023 | 11:13
Son Güncelleme:

KERAHAT VAKTİNDE NAMAZ KILINIR MI?
Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)

Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:

Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,


Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar),
Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren Akşam Namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).
Bu vakitlerde kaza namazı, vitir gibi vacip namazı kılınmaz. Bununla birlikte kerahat vaktinden önce hazırlanan cenazenin namazı da kılınamaz. Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı ise kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı “tilâvet secdesi” yapılamaz. Ancak kerâhet vaktinde okunan secde âyetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir.

NAFİLE NAMAZIN MEKRUH OLDUĞU SAATLER
Şu vakitlerde yalnızca nafile namaz kılmak mekruhtur:

Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra, güneş doğuncaya kadar olan sürede,
İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede,


Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce,
Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269-271).
Ebû Saîd el-Hudrî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah’ı (s.a.s.) şöyle derken işittim: Sabah namazı kılındıktan sonra, güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra, güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur.” (Ebû Dâvud, Tatavvu’, 9; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 271)