USD 32,87
EUR 35,66
ALTIN 2.549,89
BIST100 11.032
İHBAR hattı 0552 642 79 79

Resmi Gazete bugün (10 Haziran 2023)

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 10 Haziran Cumartesi 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

Resmi Gazete bugün (10 Haziran 2023)
10 Haziran 2023 | 11:30
Son Güncelleme:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği

–– İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 07/06/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/17345] Sayılı Kararı

–– Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yayınlanacak İlânlar Hakkında Genel Kurul Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genel Kurul Kararı (No: 218)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri