USD 18,48
EUR 17,81
ALTIN 972,29
BIST100 3.290
İHBAR hattı 0552 642 79 79

RESESYON NEDİR? | Resesyon olursa ne olur? Küresel resesyon nasıl olur, ne anlama gelir?

FED Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından, 'resesyon' kelimesinin anlamı araştırılmaya başladı. Peki RESESYON NEDİR? | Resesyon olursa ne olur? Küresel resesyon nasıl olur, ne anlama gelir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

RESESYON NEDİR? | Resesyon olursa ne olur? Küresel resesyon nasıl olur, ne anlama gelir?
22 Eylül 2022 | 15:41
Son Güncelleme:

RESESYON NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Resesyon kelimesi, "durgunluk" anlamına gelir. Birkaç ayı geçen sürede ekonomide meydana gelen belirgin düşüşü temsil eden bu terim, ülke ekonomisinde gelişen büyüme hızının ülkedeki nüfus artış hızından düşük olması nedeniyle, kişi başına belirlenen milli gelirin artış göstermemesi olarak değerlendirilir. Böyle bir süreçte, ekonomi ivme kaybeder ve talepte canlılık yaşanmaz.

Bu tabir kullanıldığında, genel bir karamsar hava hakimdir. Makro ekonomi göstergeleri; reel gelir, istihdam, üretim, tüm ticaretverileri bu ölçümleme çerçevesine alınır.

Bir resesyondan bahsedebilmek için birbirini izleyen iki çeyrek dönemin olumsuz ekonomik büyüme bildirmesi veya ülke tarafından ölçülen Gayri safi Yurtiçi Hasılanın izlenmesi yeterli olmaktadır. Büyüme oranında gelişen 1 puanlık düşüş neticesinde, 80 ile 100 bin kişi aralığındaki işsiz kitlenin iş bulması imkansızlaşır. Bu süreçte, yatırım eğrileri düşer ve yeni iş kurmayı planlayanlar, bekleme sürecine geçer.

Ülkelerin resesyon süreci yaşaması sık görülmese de 1960-2007 yıl aralığında 21 gelişmiş ülke ekonomisi 122 resesyon yaşadığı bilinmektedir.

Ekonomik büyümenin belirli bir süreliğine negatif olmasını olarak tanımlanan resesyon, ekonomide atıl kapasitenin bulunması ya da ekonominin uzun vadeli büyüme oranlarından daha düşük oranlarda büyümesi şeklinde açıklanır.

ÜLKE EKONOMİSİ NEDEN RESESYONA GİRER? RESESYON SEBEPLERİ NEDİR?

Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi
Kişi başına düşen milli gelirin gerileyen ya da durağan bir hale dönüşmesi
İşsizlik artışı
Ekonomik faaliyetlerde meydana gelen duraklama ya da gerileme
Üretim faaliyetlerinde düşüş