USD 33,02
EUR 36,00
ALTIN 2.583,19
BIST100 11.065
İHBAR hattı 0552 642 79 79

ÖSYM EKPSS başvuru şartları, son başvuru ne zaman?

ÖSYM 2024 yılında engelliler için düzenlenecek EKPSS sınavı için başvuru tarihlerini duyurdu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılacak adaylar için başvurular, 12 Şubat 2024 tarihi itibarıyla başlayacak. Peki ÖSYM EKPSS başvuru şartları, son başvuru ne zaman? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÖSYM EKPSS başvuru şartları, son başvuru ne zaman?
12 Şubat 2024 | 10:53
Son Güncelleme:

ÖSYM EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ | SON BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM, EKPSS hakkında yaptığı açıklamada, 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek sınav için başvuruların 12 Şubat Pazartesi itibarıyla başladığını duyurdu. Başvurular, 29 Şubat Perşembe gününe kadar devam edecek olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 12 Şubat 2024 tarihinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

ÖSYM EKPSS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin 7. fıkrası hariç olmak üzere diğer koşullarını taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir ("Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınmış

"Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)" için Özel Gereksinim Kodu 2/Özel Gereksinim Düzeyi "Hafif düzeyde (ÖGV)" ve üzeri olanlar dahil). Sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar. İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde, "Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu

raporu ile belgeleyenleri, ifade eder." hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

EKPSS'ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS'ye başvurmak zorundadır. Bu nedenle, bir üst öğrenimden mezun olduğu halde mezun olduğu en üst öğrenim düzeyinden 2024-EKPSS'ye başvurmayan adayların tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir. Bu durumdaki adaylar tercih yapsalar bile tercihleri geçersiz sayılacaktır.

Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığının görüşleri doğrultusunda;

Okulu; ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (III. KADEME)/ÖZEL ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (III. KADEME) veya ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ olanlar ile bu okulların programının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi; ORTA AĞIR OTİSTİK ENGELLİLER, ORTA AĞIR ZİHİNSEL ENGELLİLER, BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (Orta-Ağır Zihinsel), BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (OrtaAğır Otizm) olanlar) ile mezunları 2024-Kura'ya başvuracaklardır.

Okulu; ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU/ÖZEL ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU, ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ, ÖZEL EĞİTİM İŞ OKULU olanlar ile bu okulların programının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi yukarıda belirtilen alanlar dışında olanlar) ile mezunları 2024-EKPSS'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracaklardır.

DİKKAT: 2022 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olmakla birlikte; birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adayların, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS'ye başvurmaları zorunlu olduğundan, 29 Şubat 2024 tarihi

ve öncesinde 2022 yılında başvurduğu öğrenim düzeyinden daha üst öğrenim düzeyinden mezun olan ancak 2024 yılında ilgili üst öğrenimden sınava girmeyen adayların 2022 ve varsa 2024 yılı alt öğrenim düzeyi sınav sonuçları/kura başvurularıyla tercih yapmaları sistem tarafından

engellenecektir. Bu durumdaki adaylar tercih yapsalar bile tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle bu durumdaki adayların, tercih yapabilmeleri için 2024 yılında ilgili üst öğrenimden sınava girmeleri gerekmektedir.

2024-EKPSS'ye başvurusunu tamamlayan adaylar sınava girmeseler de 2024-Kura'ya başvuramayacaklardır. Bu durumdaki adayların 2024-Kuraya başvuruları sistem tarafından engellenecektir. Adayların bu duruma dikkat ederek 2024-EKPSS'ye başvurmaları gerekmektedir. EKPSS/kuraya, mezun olabilecekleri öğrenim düzeyinden başvuruda bulunan adayların, EKPSS sonucu ve kuraya göre yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi/yerleştikleri kadroya atanabilmesi için tercih işleminde mezun olmaları gerekmektedir. Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için (EKPSS'nin geçerlilik süresine bağlı olarak) sadece bir kez alınacaktır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen "Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi" eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bahisle bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilecektir.

EKPSS/kura başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir (Bir meslek veya sanat okulunu

bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

EKPSS/kuraya yurt dışında eğitimlerini tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabileceklerdir. 2022-EKPSS'ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri takdirde 2024-EKPSS/Kura başvurularını yapabileceklerdir. 2022 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir ancak Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra

yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamayacağından yerleşen adayların bu durumlarını göz önünde bulundurarak 2024 başvurularını yapmaları gerekmektedir.