USD 9,52
EUR 11,09
ALTIN 545,82
BIST100 1.455
İHBAR hattı 0552 642 79 79

HSK 10 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu veri hazırlama kontrol işletmeni ve hizmetli alımı yapıyor. Yayınladığı ilan ile başvuru tarihi ve şeklini adayların erişimine sundu. 4-8 Ekim 2021 tarihlerinde başvuru kabul edilecek.

HSK 10 Kamu Personeli Alımı Yapacak
28 Eylül 2021 | 09:43
Son Güncelleme:

En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge gerekiyor. KPSS-2020 sınav sonuç belgesi gerekmektedir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı

Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir).


Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir).

HSK Başvuru Şekli ve Tarih Aralığı

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 4 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 08 Ekim 2021 tarihi mesai bitimi (saat:17:30) itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Sayfası İçin Tıklayın